โครงการทั้งหมด

SC Hill อิสเทริน - บ่อวิน

รายละเอียดโครงการ

SC Hill อิสเทริน - บ่อวิน

รายละเอียดโครงการ

SC Village อิสเทริน - บ่อวิน

BETTER LIFE & BETTER LIVING

สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

รายละเอียดโครงการ

SC Village อิสเทริน - บ่อวิน

BETTER LIFE & BETTER LIVING

สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

รายละเอียดโครงการ

SC Village ระยอง – นิคมพัฒนา

CONCEPT : Living Need balancing ( ความลงตัวของการอยู่อาศัย)
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

PROJECT INFO
SC Village ระยอง-นิคมพัฒนา
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ

SC Village ระยอง – นิคมพัฒนา

CONCEPT : Living Need balancing ( ความลงตัวของการอยู่อาศัย)
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

PROJECT INFO
SC Village ระยอง-นิคมพัฒนา
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – วังตาผิน

CONCEPT : BETTER LIFE & BETTER LIVING
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง - วังตาผิน
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – วังตาผิน

CONCEPT : BETTER LIFE & BETTER LIVING
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง - วังตาผิน
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

KENT VALLEY ปลวกแดง มาบยางพร

CONCEPT : The New Series From SC Real estate
สังคมคุณภาพ ติดถนนใหญ่ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 1 ชั้น, ทาวน์โฮม 2 ชั้น
และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น


รายละเอียดโครงการ

KENT VALLEY ปลวกแดง มาบยางพร

CONCEPT : The New Series From SC Real estate
สังคมคุณภาพ ติดถนนใหญ่ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 1 ชั้น, ทาวน์โฮม 2 ชั้น
และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น


รายละเอียดโครงการ

NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง1

The Place of mind
รวมทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว

สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน

รายละเอียดโครงการ

NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง1

The Place of mind
รวมทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว

สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – วังแขยง

CONCEPT : Living Need balancing ( ความลงตัวของการอยู่อาศัย)
PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง-วังแขยง
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – วังแขยง

CONCEPT : Living Need balancing ( ความลงตัวของการอยู่อาศัย)
PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง-วังแขยง
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

BRIS TOWN ปลวกแดง-วังแขยง

    CONCEPT : สัมผัสความสุขของชีวิตที่ลงตัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์ อังกฤษร่วมสมัย ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
    PROJECT INFO : BRIS TOWN ปลวกแดง วังแขยง
ทาวน์โฮม 1 ชั้น  และ ทาวน์โฮม 2 ชั้น 

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

BRIS TOWN ปลวกแดง-วังแขยง

    CONCEPT : สัมผัสความสุขของชีวิตที่ลงตัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์ อังกฤษร่วมสมัย ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
    PROJECT INFO : BRIS TOWN ปลวกแดง วังแขยง
ทาวน์โฮม 1 ชั้น  และ ทาวน์โฮม 2 ชั้น 

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – แม่น้ำคู้2

CONCEPT : Happiness Of Life ความคุ้มค่า และความสุขที่ลงตัว
ให้ทุกการเข้าอยู่อาศัย นำไปสู่สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 1 ชั้น 

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – แม่น้ำคู้2

CONCEPT : Happiness Of Life ความคุ้มค่า และความสุขที่ลงตัว
ให้ทุกการเข้าอยู่อาศัย นำไปสู่สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 1 ชั้น 

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Home ปลวกแดง

รายละเอียดโครงการ

SC hill ปลวกแดง – วังแขยง

CONCEPT : Close of the nature (ความสุขที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ)
PROJECT INFO
SC Hill ปลวกแดง-วังแขยง
บ้านชั้นเดียว  และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว

รายละเอียดโครงการ

SC hill ปลวกแดง – วังแขยง

CONCEPT : Close of the nature (ความสุขที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ)
PROJECT INFO
SC Hill ปลวกแดง-วังแขยง
บ้านชั้นเดียว  และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว

รายละเอียดโครงการ

NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง2

CONCEPT : The Place of mind
รวมทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน
PROJECT INFO
NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 1 ชั้น 

เริ่ม 2 ล้านต้น ๆ

รายละเอียดโครงการ

NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง2

CONCEPT : The Place of mind
รวมทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ สวนสาธารณะ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตราฐาน
PROJECT INFO
NOTTING HILL ปลวกแดง-วังแขยง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 1 ชั้น 

เริ่ม 2 ล้านต้น ๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – แม่น้ำคู้ (SC Village6)

CONCEPT : Happiness Of Life ความคุ้มค่า และความสุขที่ลงตัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้านโปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง-แม่น้ำคู้
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – แม่น้ำคู้ (SC Village6)

CONCEPT : Happiness Of Life ความคุ้มค่า และความสุขที่ลงตัว
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้านโปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว

PROJECT INFO
SC Village ปลวกแดง-แม่น้ำคู้
ทาวน์โฮม 1 ชั้น และทาวน์โฮม 2 ชั้น 

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – มาบยางพร

CONCEPT : Happiness Of Facilities
สรรสร้างพื้นที่ สู่การใช้ชีวิตที่ลงตัว โครงการรายล้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 2 ชั้น และทาวน์โฮม 1 ชั้น

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Village ปลวกแดง – มาบยางพร

CONCEPT : Happiness Of Facilities
สรรสร้างพื้นที่ สู่การใช้ชีวิตที่ลงตัว โครงการรายล้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย
PROJECT INFO
ทาวน์โฮม 2 ชั้น และทาวน์โฮม 1 ชั้น

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

The Milton ปลวกแดง มาบยางพร

CONCEPT : Inspire Your Living
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ สังคมคุณภาพ ติดถนนใหญ่
สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
PROJECT INFO
The Milton ปลวกแดง มาบยางพร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว

เริ่ม 2 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

The Milton ปลวกแดง มาบยางพร

CONCEPT : Inspire Your Living
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ สังคมคุณภาพ ติดถนนใหญ่
สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
PROJECT INFO
The Milton ปลวกแดง มาบยางพร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว

เริ่ม 2 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

The Milton นิคมพัฒนา ซอย 5

Design Foe Everyone
สังคมคุณภาพ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด หนึ่งเดียวในนิคมพัฒนา

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตรฐาน
 PROJECT INFO
THE MILTON นิคมพัฒนา ซอย5
บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

The Milton นิคมพัฒนา ซอย 5

Design Foe Everyone
สังคมคุณภาพ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด หนึ่งเดียวในนิคมพัฒนา

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภัยทีได้มาตรฐาน
 PROJECT INFO
THE MILTON นิคมพัฒนา ซอย5
บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม

เริ่ม 1 ล้านต้นๆ

รายละเอียดโครงการ

SC Hill ปลวกแดง – วังตาผิน

CONCEPT : BETTER LIFE & BETTER LIVING
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
PROJECT INFO
SC Village เอสซี วิลเลจ (ปลวกแดง-วังตาผิน 2)
พื้นที่: 18 ไร่
ยูนิต: ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว 102 ยูนิต, ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 84 ยูนิต
โดย บริษัท เอสซี เฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทาวเฮ้าส์ ชั้นเดียว เนื้อที่เริ่มต้น 24 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่เริ่มต้น 20 ตารางวา 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

รายละเอียดโครงการ

SC Hill ปลวกแดง – วังตาผิน

CONCEPT : BETTER LIFE & BETTER LIVING
สังคมคุณภาพ ใกล้ชิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้าน โปร่ง สบาย สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นเทียบเท่าบ้านเดี่ยว
PROJECT INFO
SC Village เอสซี วิลเลจ (ปลวกแดง-วังตาผิน 2)
พื้นที่: 18 ไร่
ยูนิต: ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว 102 ยูนิต, ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 84 ยูนิต
โดย บริษัท เอสซี เฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทาวเฮ้าส์ ชั้นเดียว เนื้อที่เริ่มต้น 24 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่เริ่มต้น 20 ตารางวา 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

รายละเอียดโครงการ